A Vilà Vila Serveis ambientals oferim el servei d’elaboració de diagnòstics de situacions i assessorament in situ segons la legislació mediambiental vigent.

Presa de mostres, identificació i condidionament del residu en funció de les seves característiques físico-químiques.

Tramitem tota la documentació legal necessària. Recollim i transportem el residu amb vehicles autoritzats per l’ARC i ADR. Valoritzem o tractem el residu.