Vilà Vila Serveis ambientals pertany al Grup Vilà Vila. Amb prop de 30 anys d’experiència, l’empresa és un referent en transport, gestió de residus i reciclatge a Catalunya.

Especialitzats en la gestió integral de tot tipus de residus: des de l’ assessorament tècnic, a la recollida, transport, gestió i reciclatge.

Oferim diferents tipus de contenidors, compactadores i embalatges aptes per la gestió i transport de qualsevol tipus de residu, adequats a tots els sectors.

A més, realitzem desembussaments amb un servei d’urgència les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any. També disposem del servei de destrucció d’informació confidencial en qualsevol tipus de suport.

Formem part del GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA. El Gremi compta amb més de 250 empreses especialitzades en el reciclatge i gestió de tot tipus de residus.

QUALITAT GARANTIDA