Servei d’assessorament tècnic i comercial. Ens encarreguem de la gestió de documentació i permisos. Comptem amb un equip professional altament qualificat en temes d’assessoria ambiental i tramitació i elaboració de documents d’obligat compliment.