CODI ÈTIC

L’Òrgan de Govern de GRUP VILÀ VILA ha aprovat el present Codi Ètic, tenint en compte la necessitat d’establir un marc d’actuació per a l’enfortiment d’accions que asseguri la professionalitat i el comportament ètic per part de tots els professionals i col·laboradors del Grup, conforme als principis de lleialtat, transparència, imparcialitat, compliment i sostenibilitat del model de gestió.