Un vehicle adequat per cada transport

Camió cadenes

Per buidar contenidors de 5m3, 6m3, 9m3 i 15m3.

Camió ganxo de 2 a 4 eixos

Per buidar contenidors mitjançant càrrega posterior. Apte per contenidors de 12 m3 fins a 35m2 i compactadores. 

Recol·lector compactador

Per buidar contenidors mitjançant càrrega posterior. Apte per contenidors de 120l fins a 1100l. I contenidors de 5m3, 6m3 i 9m3.

Camions rentacontenidors

Permet la neteja dels contenidors in situ. Facilita el procés de rentat de forma segura, higiènica i eficaç.

Camió ganxo pop

Pot carregar i transportar contenidors de 12 a 40 m3 i compactadores. I, també, per carregar residus a granel directament del sòl.

Camions cisterna

Camions cisterna de 2 a 28m3. Amb equips mixtes a pressió per realitzar desembussaments, recollida de residus líquids i/o pastosos i neteges a pressió.

Camió ganxo grua

Camió equipat amb una grua auxiliar amb gran agilitat per transportar objectes pesats de gran volum. 

Camió cadenes amb remolc

Per transportar contenidors de 5m3, 6m3 i 9m3 de 3 en 3.

Camió cadenes mini

Permet transportar contenidors de 2 i 3 m3.

 

Camió ganxo amb remolc

Permet transportar i carregar contenidors i compactadores fins a 3 m3.

Camió plataforma

Pot carregar residus paletitzats i gàbies amb rodes.

Tautliner

Camió que permet una apertura lateral i posterior per mitjà de lones que facilita l’accés a la càrrega. Pot carregar fins a 33 euro palets.

Tràiler

Pot fer la càrrega in situ. Disposa d’un carretó elevador amb la facilitat de carregar els residus directament a l’interior de les gàbies.

 

Camió residus especials

Pot transportar residus perillosos amb total seguretat amb una capacitat màxima de 9 euro palets.

Camió banyera

Per transportar càrregues a granel fins 25 tonelades. Són totalment estancs i la seva càrrega es realitza per la part superior.

Escombradora

Vehicle equipat amb un raspall principal ajustable. Adequat per la neteja de vies públiques o espais privats.