Contenidors

Oferim diferents tipus de contenidors, compactadores i embalatges aptes per a la gestió i transport de qualsevol tipus de residu, adequats a tots els sectors.

Transport

Disposem d’una àmplia flota de vehicles per tal de recollir qualsevol tipus de residu i producte (granel, líquids, pastosos, runes i altres). Autoritzats per RE i ADR.

Desembussaments

Neteges i manteniments preventius. Gestió i buidat de fosses sèptiques. Solució d’emergències per inundacions. Inspecció de canonades i localització amb càmera de televisió. Urgències 24h, 365 dies l’any.

Destrucció confidencial

Disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la recollida i la destrucció d’informació confidencial en qualsevol tipus de suport.

Residus perillosos

El nostre equip de professionals i tècnics especialitzats identifica els vostres residus mitjançant una presa de mostres que analitzem en un laboratori acreditat. Transports ADR.

Assessoria tècnica

Posem a la vostra disposició el Departament d’Assessoria Ambiental per poder oferir la millor gestió medi ambiental dels vostres residus.

Plantes pròpies de reciclatge i recuperació de residus

Especialitzada en la compra de ferralla i metalls. Compta amb plantes al Bages, Osona i al Vallès Occidental.

Planta de recuperacio de residus de la construcció  i demolició. Ofereix el servei de lloguer d’equips mòbils de matxuqueig.

Es tracta d’un dipòsit controlat de runes no reutilitzables provinents de la construcció i demolició.

Formem part del GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA. El Gremi compta amb més de 250 empreses especialitzades en el reciclatge i gestió de tot tipus de residus.