DECÀLEG

 

 

DECÀLEG DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓ GEH
Vilà Vila Serveis Ambientals, és una empresa compromesa amb el Medi Ambient i amb la reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
Trobaràs els nostres Compromisos per assolir els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle al següent pdf: