Desembussaments i fosses sèptiques

Inspecció i localització canonades

neteges industrials i solució d'emergències per inundacions

Desembussaments i fosses sèptiques

Vilà Vila Serveis ambientals solucionem tot tipus d’embussaments. Tant en particulars com en indústries, empreses, col·lectors generals. Ens encarreguem de realitzar el manteniment preventiu de sifons, arquetes, baixants i clavagueram. Disposem d’un servei d’urgències 24 hores 365 dies l’any al telèfon 659 922 722.

Inspecció i localització canonades

Amb equips robotitzats. S’entrega informe tècnic WIN CAN 8.

Neteges industrials i solució d’emergències per inundacions

Buidat i neteja de fosses sèptiques. També ens encarreguem del transport de les aigües residuals a la planta depuradora.

Oferim el servei de neteges industrials de tot tipus de tancs, dipòsits, túnels de rentat… A més, ens fem càrrec del transport dels residus resultants de les neteges a plantes autoritzades per l’ARC (Agència de Residus de Catalunya). També realitzem solució d’emergència per a inundacions.

SERVEI D'URGÈNCIES: 659 922 722

24 hores els 365 dies de l’any